Powstanie kolejna sala gimnastyczna

Powiat buduje salę gimnastyczną dla ZSECh w Trzebini. 5 lipca władze powiatowe podpisały umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. Roboty ruszą za tydzień. Uczniowie będą mogli korzystać z sali od września 2011 roku.

Powstanie kolejna sala gimnastyczna

Od lewej Kazimierz Homa - dyrektor oświęcimskiego oddziału Chemobudowa - Kraków S.A., Tomasz Jakubas - prokurent, Andrzej Juszczyk - członek zarządu spółki, starosta Janusz Szczęśniak i wicestarosta Adam Potocki

 

Nowoczesna hala sportowa powstanie na boisku przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Powiat przeznaczy na ten cel 4 mln zł. Gmina Trzebinia dołoży 1,5 mln zł (500 tys. zł w 2010 roku, 1 mln zł w 2011 roku).
Według projektu główna sala gimnastyczna z boiskiem do koszykówki (o wymiarach 15x28 m), pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki (9x18) i niewymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, ma być na parterze. Będzie w niej mogło przebywać jednocześnie 120 osób. Na pierwszym piętrze przewidziano małą salę do ćwiczeń dla 30 osób. Obiekt ma być przystosowany do osób niepełnosprawnych. Przed wejściem zaprojektowano schody z zamontowaną do balustrady elektryczną platformą, a do wejścia głównego prowadzić ma podest i pochylnia.
W latach 2005-2009 powiat wydał na remonty i budowę obiektów sportowych 19,5 mln zł. Powstała sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, boisko z nawierzchnią typu „sztuczna trawa" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie (zadanie współfinansowała gmina Chrzanów), kompleks boisk o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Libiążu i przy I Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini (wspólnie z gminą Trzebinia). We wrześniu zostanie oddana do użytku hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Powiat przeznaczy na nią 4 mln zł.
(KR)

 

Sala gimnastyczna w liczbach
Powierzchnia całkowita - 1535,68 m2
Powierzchnia użytkowa - 973,14 m2
Kubatura - 10525,80 m2
Szerokość - 30,57 m2
Długość - 43,17 m
Całkowita wysokość - 10,80 m
Odległość od bloku przy ul. Wiśniowej 1 - 14,5 m
Odległość od bloku przy ul. Wiśniowej 3 - 16 m
Odległość od bloku przy ul. Głogowej 11 - 11,3 m