Więcej zajęć i sprzętu

Około 70 różnych kursów specjalistycznych dla uczniów szkół zawodowych powiatu chrzanowskiego - to efekt podpisanego 9 lipca partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a naszym powiatem w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Więcej zajęć i sprzętu

Ze strony województwa porozumienie podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa a ze strony powiatu chrzanowskiego Wicestarosta Adam Potocki. Obecni przy podpisaniu byli również Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Uryga i Bogusław Mąsior Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

  


Dzięki przystąpieniu do projektu w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat oprócz normalnych zajęć przeprowadzonych zostanie około 70 różnych kursów. Najwięcej zajęć przewidziano dla fryzjerów, pracowników gastronomii i  turystyki oraz dla branży informatyczno-elektronicznej. Jak powiedział Marszałek Marek Nawara - niektóre zajęcia wyróżniają się wśród pozostałych np.: kurs dla kucharzy w Akademii Kurta Schellera, kurs flair lub kuchni molekularnej, czy owoców morza.

W ramach wsparcia kompetencji kluczowych organizowane będą zajęcia wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjnej i dodatkowo zajęcie z doradztwa zawodowego. Oprócz tego powiat wyposaży i zmodernizuje pracownie: gastronomiczną, elektroniczną, fryzjerską i komputerową.


Wszystko to, aby absolwenci szkół mogli łatwiej znaleźć pracę a pracodawcy mogli wybrać jak najlepiej przygotowanych do zawodu początkujących pracowników.

 

 Z terenu naszego powiatu w projekcie biorą udział technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe działające w:
- Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
- Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini
- Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie
- Zespole Szkół w Libiążu.

Obsługa projektu będzie prowadzona przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

 

  

 

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzeba także zaznaczyć, że jest on największym i jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Realizowany będzie przez 5 lat, od stycznia 2010r. do grudnia 2014r. Budżet w skali regionu to 140 mln. zł.


Łączna kwota projektu dla powiatu chrzanowskiego wynosi 3 858 765, 56 zł, w tym 3 366 772, 96 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a kwota 491 992, 61 zł stanowi wkład własny powiatu.