Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Więcej zajęć i sprzętu

Około 70 różnych kursów specjalistycznych dla uczniów szkół zawodowych powiatu chrzanowskiego - to efekt podpisanego 9 lipca partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a naszym powiatem w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Więcej zajęć i sprzętu

Ze strony województwa porozumienie podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa a ze strony powiatu chrzanowskiego Wicestarosta Adam Potocki. Obecni przy podpisaniu byli również Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Uryga i Bogusław Mąsior Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

  


Dzięki przystąpieniu do projektu w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat oprócz normalnych zajęć przeprowadzonych zostanie około 70 różnych kursów. Najwięcej zajęć przewidziano dla fryzjerów, pracowników gastronomii i  turystyki oraz dla branży informatyczno-elektronicznej. Jak powiedział Marszałek Marek Nawara - niektóre zajęcia wyróżniają się wśród pozostałych np.: kurs dla kucharzy w Akademii Kurta Schellera, kurs flair lub kuchni molekularnej, czy owoców morza.

W ramach wsparcia kompetencji kluczowych organizowane będą zajęcia wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjnej i dodatkowo zajęcie z doradztwa zawodowego. Oprócz tego powiat wyposaży i zmodernizuje pracownie: gastronomiczną, elektroniczną, fryzjerską i komputerową.


Wszystko to, aby absolwenci szkół mogli łatwiej znaleźć pracę a pracodawcy mogli wybrać jak najlepiej przygotowanych do zawodu początkujących pracowników.

 

 Z terenu naszego powiatu w projekcie biorą udział technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe działające w:
- Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
- Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini
- Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie
- Zespole Szkół w Libiążu.

Obsługa projektu będzie prowadzona przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

 

  

 

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzeba także zaznaczyć, że jest on największym i jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Realizowany będzie przez 5 lat, od stycznia 2010r. do grudnia 2014r. Budżet w skali regionu to 140 mln. zł.


Łączna kwota projektu dla powiatu chrzanowskiego wynosi 3 858 765, 56 zł, w tym 3 366 772, 96 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a kwota 491 992, 61 zł stanowi wkład własny powiatu.