Sprzyjamy przedsiębiorcom

Instytut Lokalnego Biznesu przyznał powiatowi chrzanowskiemu tytuł Powiat Przyjazny Biznesowi.

Sprzyjamy przedsiębiorcom

Dyplom i statuetkę Powiat Przyjazny Biznesowi odebrał z rąk Jerzego Krajewskiego, wydawcy pisma „Europejska Firma" sekretarz powiatu Janusz Kawala. Po lewej Joanna Domańska z urzędu marszałkowskiego. Fot. Urząd Gminy Kęty.  


 

Instytut wydaje ogólnopolski magazyn „Europejska Firma", organizuje konkursy dla firm (Gepardy Biznesu) i samorządów (Przyjazny Biznesowi). Członkowie instytutu podnoszą apele do samorządów wszystkich szczebli o ochronę małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnym rynku.
„W Konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi" przyjęliśmy, że duża liczba dynamicznych firm i banków na 10 tysięcy mieszkańców świadczy o tym, że władze sprzyjają biznesowi, a przynajmniej mu nie przeszkadzają" - czytamy w tekście Waldemara Wolińskiego „Przyjazne samorządy" opublikowanym w magazynie przedsiębiorców „Europejska Firma".
Z danych statystycznych wynika, że w powiecie chrzanowskim działają 43 dynamiczne, czyli dobrze zarządzane i rozwijające się firmy. Powiat jest pod tym względem na 4. miejscu w rankingu powiatów województwa małopolskiego.

(KR)