Uwaga - zamknięcie drogi w Nieporazie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, iż z dniem 22.07.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1032K ul. Tenczyńskiej wNieporazie - na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowską do skrzyżowania z ul. Garncarską.

Uwaga - zamknięcie drogi w Nieporazie

Zamknięcie będzie wprowadzone na okres ok. 4 dni w godzinach od 8.00 do 20.00.

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: Chrzanowska, Alwerniańska, B. Prusa, M. Skłodowskiej, Garncarską zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.

 

Schemat objazdów - Krakowska

 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr MRPO.04.01.03-12-019/08 pt. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.