Są pieniądze na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie otrzymał blisko 375 tys. zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na program aktywizacji zawodowej w gminach dotkniętych tegoroczną powodzią. Z dotacji mogą korzystać samorządy i organizacje pozarządowe.

Są pieniądze na roboty publiczne

Barbara Babijczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

 

Realizacją programu zainteresowana jest gmina Alwernia, która złożyła już odpowiedni wniosek. Dyrektor PUP zachęca do tego samego pozostałe gminy, a także organizacje pozarządowe.
- Szkoda byłoby zwracać pieniądze, które otrzymaliśmy z ministerstwa - podkreśla Barbara Babijczuk, dyrektor PUP w Chrzanowie.
Z programu może skorzystać 55 osób, w tym 40 bezrobotnych weźmie udział w robotach publicznych, a 15 zostanie skierowanych przez gminy do prac społecznie użytecznych. Bezrobotni będą pracować przy usuwaniu szkód powodzi przez 5 miesięcy. Pieniądze z refundacji będą przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych.
(KR)
Uwaga!
Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 753 38 71, (32) 753 38 04 i w pokoju 203 (II piętro chrzanowskiego PUP)