Nowe nawierzchnie i chodniki

Powiat wyremontuje dalszą część ul. Pogorskiej w Chrzanowie, wybuduje chodnik przy ul. Jaworowej w Libiążu i zabezpieczy osuwiska powstałe w wyniku powodzi.

Nowe nawierzchnie i chodniki

Fragment wyremontowanego odcinka ul. Pogorskiej w Chrzanowie

 

22 lipca Zarząd Powiatu przyjął zmianę do planu wydatków, w której kwota na dalszy remont ul. Pogorskiej w Chrzanowie uległa zwiększeniu ze 150 tys. zł do 450 tys. zł.
- Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć roboty na tej drodze na odcinku od ul. Kalinowej i Jabłoniowej do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów i Armii Krajowej, które zostanie przebudowane - informuje Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

 

 

Pogorskiej nie zamkną
Zostanie wykonany remont pełnego uzbrojenia pasa drogowego (położenie nawierzchni asfaltowej oraz budowa chodników i odwodnienia). Prawdopodobnie w pierwszych dniach sierpnia będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac.
Jak zapewnia dyrektor Żuradzki, dalszy remont ul. Pogorskiej nie będzie uciążliwy dla kierowców. Powiatowy Zarząd Dróg nie przewiduje długotrwałego zamknięcia drogi. W grę wchodzą jedynie jedno lub dwudniowe wyłączenia z ruchu.

Dotychczas wyremontowano fragment ul. Kadłubek od skrzyżowania z ul. Podwale i przyległy do niej odcinek ul. Pogorskiej do skrzyżowania z ul. Kalinową. Do końca sierpnia zakończy się gros robót na dotychczasowo remontowanym odcinku ul. Pogorskiej i Kadłubek. Zostanie m.in. przywrócone oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania z ul. Chechlaną (obok Lidla). Prace wykonuje Drog-Bud Spytkowice. Inwestycja wykonywana jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Skończyli jeden odcinek
Kilka dni temu przywrócono do ruchu odcinek ul. Podwale w Chrzanowie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sienną a ul. Kadłubek. Obecnie prace remontowe trwają na odcinku pomiędzy ul. Kadłubek a ul. Krakowską. Prawdopodobnie zakończą się one końcem sierpnia.
Drogi przebudowywane są także w gminach Alwernia i Trzebinia na odcinku od przejazdu kolejowego przy byłych zakładach tłuszczowych w Trzebini przez Piłę Kościelecką, Bolęcin, Nieporaz i Grojec.
- Trwają tam prace związane z odwodnieniem, budową krawężników, chodników oraz z układaniem nakładki asfaltowej - wyjaśnia Grzegorz Żuradzki.
Na sierpień zaplanowano zamknięcie skrzyżowania w Grojcu z drogą na Zalas w związku z jego przebudową.
Zarząd Powiatu przeznaczył 85 tys. zł na wymianę nawierzchni całego odcinka ul. Gromieckiej w Libiążu (do szybu wentylacyjnego ZG Janina). Przetarg zostanie ogłoszony w sierpniu. Ponadto władze powiatowe przekazały ok. 150 tys. zł na budowę dalszego ciągu chodnika przy ul. Jaworowej w Libiążu w stronę skrzyżowania z ul. Astronautów w Żarkach.

 

Zabezpieczą osuwiska
Podczas tegorocznej powodzi woda zalała kilka odcinków dróg powiatowych, uszkodziła nawierzchnie, pobocza, chodniki i systemy odwodnienia drogowego oraz spowodowała osunięcia gruntu na skarpach sąsiadujących z drogami. Straty oszacowano na 1,8 mln zł. Na ekspertyzy i prace zabezpieczające Zarząd Powiatu przeznaczył 100 tys. zł.

 


W wyniku powodzi ziemia osunęła się przy ul. Nowowiejskiej w Psarach. Fot. z archiwum PZD.

 

- Osuwiska sąsiadujące z drogami powiatowymi powstałe w wyniku powodzi będą zabezpieczone - zapewnia Grzegorz Żuradzki, dyrektor PZD.
Mowa o osuwiskach w Psarach (ul. Nowowiejska), Młoszowej (ul. Florkiewicza), Grojcu (ul. Głowackiego), Podłężu (droga 1022) i w Płazie (ul. Starzyny).
Klaudia Remsak