PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, iż w dniu 28.07.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1033K - część ul. Garncarskiej w Grojcu - na odcinku od skrzyżowania z ul. Tenczyńską do skrzyżowania z drogą na Zalas. Zamknięcie będzie wprowadzone w godzinach od 8.00 do 20.00. Po tym czasie ruch będzie odbywał się normalnie.

 

PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia.

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: Tenczyńską, Chrzanowską, Alwerniańską, B. Prusa, DW 780, Garncarską - zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.

 

Schemat objazdów


Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr MRPO.04.01.03-12-019/08 pt. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.