PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebinia.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, iż w dniach 29.07.2010 do 30.07.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1029K ul. Słowackiego w Trzebini - na odcinku od ulicy Dworcowej (przy Zakładach Tłuszczowych) do ulicy Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej. Zamknięcie będzie wprowadzone w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebinia.

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: Dworcową, Długą, Trzebińską, Szpitalną, Topolową i Chrzanowską zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.

 

Schemat objazdów - Słowackiego


Jednocześnie informujemy, iż w dniach 02.08.2010 do 03.08.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi w ramach etapu nr II, tj. drogi powiatowej nr 1029K ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej - na odcinku od ul. Chrzanowskiej do skrzyżowania z ul. Krakowską w Bolęcinie. Zamknięcie będzie wprowadzone w godzinach od 8.00 do 20.00

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: Chrzanowską, Topolową, Szpitalną i Krakowską zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.


Schemat objazdów - Trzebińska


Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr MRPO.04.01.03-12-019/08 pt. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.