PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, iż z dniem 03.08.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1034K w Grojcu - na odcinku ok. 200 m od skrzyżowania z ul. Garncarską w kierunku na Zalas. Zamknięcie będzie wprowadzone na okres 1 miesiąca, tj. do dnia 02.09.2010r.

PZD w Chrzanowie informuje o planowanym zamknięciu dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: droga w kierunku na Zalas, droga gminna bez nazwy, Garncarska zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.


Schemat objazdów - Grojec

 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr MRPO.04.01.03-12-019/08 pt. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.