UWAGA !

Zmiana numeru rachunku bankowego właściwego dla wpłat z tytułu opłat za wydanie dokumentu paszportowego.

UWAGA !

Od dnia 1 sierpnia 2010 r. opłaty paszportowe pobierane w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25, poz. 126) należy wnosić na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, prowadzony w Narodowym Banku Polskim:


Nr 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000