Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jak nie stracić prawa jazdy?

Chcesz zredukować liczbę punktów karnych? Wybierz się na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy drogowe.

Jak nie stracić prawa jazdy?

Adam Klimkiewicz  z wydziału komunikacji  

 

Przekroczyłeś limit punktów karnych? Musisz zdać kontrolny egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Zostaniesz także skierowany na badanie psychologiczne, które może wykazać przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem. Jeśli nie zdasz egzaminu albo (i) nie poddasz się badaniu starosta, w formie decyzji administracyjnej, stwierdzi utratę kwalifikacji kierowcy.
Zbliżając się do progu 24 punktów karnych możesz uniknąć tych przykrych konsekwencji.
- Zagrożony egzaminem kierowca ma możliwość zmniejszyć liczbę punktów karnych jeśli weźmie udział w szkoleniu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ma taką szansę 2 razy w roku, ale nie częściej niż co 6 miesięcy. Szkolenie stanowi podstawę do zredukowania posiadanych punktów o 6 - informuje Adam Klimkiewicz, główny specjalista powiatowego wydziału komunikacji i paszportów.
Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy oglądają filmy i biorą udział w pogadankach na temat przyczyn wypadków drogowych, prawnych i społecznych skutkach tych zdarzeń i psychologicznych aspektach zachowania się kierowców. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nową ustawę o kierujących pojazdami. Projekt przewiduje zastąpienie szkolenia obowiązkowym kursem reedukacyjnym, na który trafi kierowca z 24 punktami. Jak donosi „Rzeczpospolita" ukończenie kursu spowoduje kasację 24 punktów, ale kierowca będzie poddany specjalnej pięcioletniej próbie. Jeśli w tym czasie choć raz przekroczy limit 24 punktów, od razu straci prawo jazdy. Koszt kursu wyniesie ok. 2 tys. zł.
(KR)
Czy wiesz, że...
Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji komendanta wojewódzkiego policji usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby:
- 20 punktów dla nowych kierowców tzw. będących w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy (skutkuje wystąpieniem komendanta wojewódzkiego policji do wydziału komunikacji o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym)
- 24 punkty dla pozostałych (powoduje konieczność zdawania egzaminu kontrolnego na wniosek komendanta wojewódzkiego policji)