Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Dzień Powiatu - 4 września

Święto powiatu po raz kolejny kończy sezon imprez plenerowych na naszej ziemi. Dla wszystkich, którzy przyjdą 4 września na błonia przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, zarówno starszych jak i młodszych czeka mnóstwo atrakcji . Tym razem gwiazdami wieczoru są grupa Happysad i Robert Gawliński lider zespołu Wilki.

Dzień Powiatu - 4 września

W części dopołudniowej program tradycyjnie przewiduje m.in. turniej szachowy, konkurs latawcowy, występy zespołów dziecięcych. Dla smakoszy i kucharzy przygotowano konkurs na najlepsze „Ziemniaki po Cabańsku".

Po południu drużyny poszczególnych gmin naszego powiatu staną w szranki Powiatowego Turnieju Gmin. Amatorzy jazdy na rowerze będą mogli wziąć udział w Familiadzie Rowerowej.

Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się prezentacja Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Krakowa, który pokaże broń i sprzęt pirotechniczny. Nasi policjanci zaprezentują z kolei swój sprzęt, samochody. Przygotowane też będą: m.in. stanowisko dot. rekrutacji do policji, stanowisko do znakowania rowerów. Zainteresowani będą mogli zdawać na kartę rowerową i motorowerową.
O godzinie 14:00 zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Powiatu w piłkarzykach stołowych, imprezie, która odbywa się po raz pierwszy podczas Dnia Powiatu. Udział mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek i płeć. Zapisy przed zawodami na terenie imprezy.


Dodatkową atrakcją jest prezentacja Kinetik Fitness Klub gdzie będzie można dowiedzieć się jak utrzymać formę i zgrabną sylwetkę.
Wieczorną część koncertową rozpocznie około godziny 19:00 Happysad. Na koniec o 21:00 wystąpi Robert Gawliński, który zaprezentuje swój najnowszy materiał z płyty „Kalejdoskop" , starsze przeboje oraz największe hity Wilków.

Wszystkich, którzy przyjdą prosimy o zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz regulaminem terenu.


Program imprezy masowej Dzień Powiatu


Termin: 4 września 2010 roku
Miejsce: Plac przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
10: 00 - TURNIEJ SZACHOWY - duża sala - budynek Starostwa
10: 00 - KONKURS LATAWCOWY - plac zielony koło Starostwa
11:00 - 14:00 - WYSTĘPY ZEPOŁÓW DZIECIĘCYCH
11:00 - 12:00 - Ziemniaki po Cabańsku
11:00 - 15:00 - Prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie - konkursy plastyczne, egzaminy na kartę rowerową i motorowerową
12:00 - Uroczyste otwarcie
14:30 - 16:00 - Familiada Rowerowa
15:00 - 17:00 - Powiatowy Turniej Gmin
15:00 - 18:00 - Mistrzostwa Powiatu w Piłkarzykach
19:00 - 20:30 - Happysad
21:00 - 22:30 - Robert Gawliński


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


„Dzień Powiatu" odbywającej się w dniu 4 września 2010 roku na błoniach przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.

 

Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa służby porządkowe i służby informacyjne.(Dz.U. 10.52.308 z dnia 1 kwietnia 2010r.)

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 a-b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
7. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
8. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego oznaczonego czerwonym krzyżem lub poprosić o pomoc służb porządkowych lub informacyjnych.
9. Wyznaczone są drogi ewakuacyjne, służące służbom ratunkowym w tym Straży Pożarnej i służbom medycznym, prosimy ich nie zajmować w trakcie imprezy, ani tarasować podczas opuszczenia imprezy.
10. Sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach.
11. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służby porządkowych.
12. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają punkty informacji pracownicy służb informacyjnych.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
- w/w regulamin dostępny będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2., a także wywieszony na terenie trwania imprezy masowej
- w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.powiat-chrzanowski.pl

Starosta Chrzanowski
Janusz Szczęśniak


REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

 

„Dzień Powiatu" odbywającej się w dniu 4 września 2010 roku na błoniach przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.

 

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym terenie są obowiązane zachowywać się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów:
Terenu i Imprezy.
2. Nie mają prawa wstępu na teren:
a) Osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstęp na imprezy masowe,
b) Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby
pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,
c) Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą w/w przedmioty,
d) Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem
zaopatrzonym w fotografię i adres,
e) Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest
utrudniona (założona na twarz kominiarka lub szalik).
3. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe
i przekazana Policji.
4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie
powinny:
a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe,
b) Stosować się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów nadawanych
przez sprzęt nagłaśniający,
c) Kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
d) Unikać paniki,
e) Nie utrudniać dojazdu Służbom Ratowniczym.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
- w/w regulamin dostępny będzie w budynku Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2., a także wywieszony na terenie trwania imprezy masowej
- w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.powiat-chrzanowski.pl

Starosta Chrzanowski
Janusz Szczęśniak