Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na Rajd - Familiadę Rowerową

4 września o godzinie 14:30 z placu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, z okazji Dnia Powiatu rusza rajd rowerowy dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy !!!

Zapraszamy na Rajd - Familiadę Rowerową
REGULAMIN Rajdu - Familiady Rowerowej

Organizator
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
Współorganizator - Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK Chrzanów

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Rajdu - Familiady Rowerowej w dniu 4 września 2010 roku.
Zapisy przyjmowane są do dnia 3 września (godz. 13:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (032) 625 79 46, e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl , Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym ul. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, tel./fax. 623-85-46, e-mail: moschrzanow@wp.pl. Maile powinny mieć dopisek „zgłoszenie na familiadę" zawierać imię, nazwisko i wiek uczestnika.
Zgłoszenia także w dniu startu do godz. 13:00


• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
• Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
• Uczestnicy zawodów nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

Uczestnictwo w rajdzie:
• Przed Rajdem zawodnicy muszą złożyć pisemną deklarację, że startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Rajdu nie z winy Organizatora nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
• w Rajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny, grupy zorganizowane. Dzieci do lat 10-ciu bez karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych,
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
• Podczas rejestracji w biurze Rajdu uczestnikom nadawane są numery, które później wezmą udział w losowaniu nagród dla uczestników rajdu.

Wyposażenie zawodników:
• Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Familiady Rowerowej:
- rower z pełnym wyposażeniem, w tym ze światłem tylnym i przednim,
- kask rowerowy
- dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, itp.),

Zasady poruszania się podczas rajdu:
• Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
• Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
• W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
• Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
• Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
• W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
• Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
• W kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami.
• Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury,
• Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
• W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Informacje dodatkowe:
• Uczestnictwo w rajdzie na koszt i ryzyko uczestników.
• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
• Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 

Organizator nie zapewnia:
• Ubezpieczenia
• Serwisu technicznego i części zamiennych

 

Nagrody: 1 rower oraz koszulki, piłki, gadżety reklamowe
Uczestnik Rajdu otrzyma: wodę mineralną oraz baton regeneracyjny

 

Trasa
Start - ul. Partyzantów 2
ul. Leśna - Ligęzów - Chełmońskiego - Droga graniczna na Groble - dojazd do grobli, powrót - ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna nr 2.