Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

V Dożynki Powiatowe Alwernia 2010

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy organizowali, uczestniczyli oraz bawili się na Dożynkach Powiatowych w Alwerni.  
V Dożynki Powiatowe Alwernia 2010

Składamy serdeczne podziękowania za poprowadzenie i koncelebrację Mszy Świętej Dziękczynnej, obecność na Dożynkach oraz Słowo Boże Księdzu Infułatowi Władysławowi Gasidło Proboszczowi Parafii p.w. św. Anny w Krakowie oraz przybyłemu duchowieństwu.


Szczególne podziękowania należą się Organizatorom V Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.


Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzowi miejsca imprezy Ojcu Gwardianowi Bartłomiejowi Mazurkiewiczowi, Burmistrzowi Alwerni - Janowi Rychlikowi oraz Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni Panu Władysławowi Tomczykowi wraz z pracownikami, pracownikom Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Alwerni, Burmistrzowi Libiąża - Jackowi Latko wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu, Burmistrzowi Chrzanowa - Ryszardowi Kosowskiemu oraz pracownikom Referatu Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji, Burmistrzowi Trzebini - Adamowi Adamczykowi oraz pracownikom Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzebini - Ewie Jędrysik wraz z pracownikami, Wójtowi Babic- Romanowi Warchołowi, pracownikom Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Babicach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodkowi Kultury i Sportu w Babicach - Marzenie Pierzchale - Dudek, Wiejskim Kołom Gospodyń Wiejskich z całego powiatu chrzanowskiego oraz wszystkim mieszkańcom Alwerni i okolic zaangażowanym w przedsięwzięcie. Panu Marcinowi Koziołkowi reprezentującemu Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Panu Piotrowi Ciuła - Dyrygentowi chóru „Canticum Canticorum" oraz chórzystom, Panu Markowi Bębenkowi - Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Panu Marianowi Wilkowi - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni oraz pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach, w Grojcu, w Kwaczale, oraz w Regulicach, a także Panu Mirosławowi Dudkowi - Komendantowi Komisariatu Policji w Alwerni.


Dodatkowo pragniemy podziękować, Panu Piotrowi Niedźwieckiemu, młodzieży działającej przy Klasztorze oo. Bernardynów w Alwerni. oraz wszystkim szczególnie zaangażowanym w przygotowanie miejsca w/w imprezy.


Gorące podziękowania za prowadzenie V Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się: Pani Ewie Feliksiak - pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, Panu Władysławowi Tomczykowi - Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni oraz Panu Zbigniewowi Klatce, jak również Starostom Dożynek Pani Kazimierze Dudek z Grojca i Panu Krzysztofowi Bębenkowi z Kwaczały.


Za przygotowanie przepysznych potraw, wypieków, wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności Kołu Gospodyń Wiejskich z Mirowa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Kwaczały, Kołu Gospodyń Wiejskich z Grojca, Kołu Gospodyń Wiejskich z Nieporazu.


Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.
Dlatego też serdecznie dziękujemy:
• Sabinie Różak z Alwerni - Szydełkowanie,
• Małgorzacie i Jolancie Fiba z Poręby Żegoty - Szydełkowanie,
• Józefie Piegza z Alwerni - Kwiaty z bibuł,
• Janowi Głuszek z Brodeł - Garncarstwo,
• Panu Jackowi Chrząścikowi - mistrzowi pszczelarskiemu,
• Kołu Pszczelarzy z Alwerni,
• Kołu Pszczelarzy z Libiąża,
• Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie,
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie,
• Kołom Łowieckim oraz Kołom Wędkarskim z terenu powiatu chrzanowskiego,
• Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie,
•Pani Halinie i Janowi Pater - reprezentującym swoje gospodarstwo agroturystyczne,
• Regionalnemu Stowarzyszeniu Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie,
• Pani Bogumile Wielowskiej z „Mennicy Śląskiej",
• Szkółce Roślin Ozdobnych „Bio Ogrody",
• Pani Teresie Moskale - stoisko z zabawkami,
• Panu Ryszardowi Zapara - stoisko z zabawkami,
• Pani Justynie Dziedzic - „ Dinozatorland" spółka z.o.o,
• Restauracji „Stare Mury".

Za objęcie patronatem medialnym V Dożynek Powiatowych dziękujemy bardzo, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom", „Dziennikowi Polskiemu".


Serdecznie dziękujemy również sponsorom:

• Firmie Biuro-Max s.c. - Agnieszka i Tomasz Gumkowscy z Chrzanowa,
• Firmie ASTIR - Wojciech Małodobry z Chrzanowa,
• P.H.U. WERSET - Jerzy Woszczyna z Trzebini.

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość V Dożynek Powiatowych.

 

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie
oraz
Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.