Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Chrzanowska podstawówka wystartowała w konkursie „Odblaskowa Szkoła"

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie wraz z nowym rokiem szkolnym wzięła udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła".

Chrzanowska podstawówka wystartowała w konkursie „Odblaskowa Szkoła"

Organizatorami konkurus są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.


Konkursowe działania szkoły mają na celu troskę o edukację i bezpieczeństwo podopiecznych w ruchu drogowym. Ponadto akcji przyświeca idea zaktywizowanie dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych jak i rodziców, w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na istotę kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych jak i promocję działań poprawiających bezpieczeństwo.

 

  


W ramach „Odblaskowej Szkoły" wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie zostali wyposażeni w różne elementy odblaskowe. Ponadto, w szkole zostały przeprowadzone ciekawe akcje tj. konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły", konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego", zajęcia pozalekcyjne, tematyczne kółka zainteresowań, turnieje, pogadanki, spotkania z policjantem oraz inne ciekawe formy realizujące jak i promujące akcję.