Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Interaktywna Mapa Obywatelska

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych zaprasza na stronę internetową Interaktywnej Mapy Obywatelskiej - innowacyjnej aplikacji internetowej stworzonej z myślą o małopolskich organizacjach pozarządowych.

Interaktywna Mapa Obywatelska

Jedna z głównych funkcjonalności Interaktywnej Mapy Obywatelskiej pozwala na monitoring współpracy pomiędzy starostwami powiatowymi województwa małopolskiego a organizacjami pozarządowymi. Graficzna prezentacja wskaźników współpracy daje możliwość przejrzystej ilustracji przebiegu współpracy w praktyce oraz dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa małopolskiego. Interaktywna Mapa Obywatelska umożliwia lokalizację i promocję małopolskich organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności oraz wsparcia i upowszechniania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, Interaktywna Mapa Obywatelska promuje współpracę pomiędzy starostwami powiatowymi a organizacjami pozarządowymi poprzez umieszczenie wspólnych projektów i inicjatyw w dziale 'dobre praktyki'.

W przygotowywanie Interaktywnej Mapy Obywatelskiej zaangażowani byli również beneficjenci projektu oraz pracownicy starostw powiatowych województwa małopolskiego.

Interaktywna Mapa Obywatelska jest dostępna na stronie: www.interaktywnamapa.org


Zapraszamy również do rozbudowy aplikacji i nadsyłania propozycji dobrych praktyk.