Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Uwaga - możliwość otrzymania stypendium

Rusza nabór wniosków stypendialnych dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej oraz uczniów i studentów niepełnosprawnych w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/1011.

Uwaga - możliwość otrzymania stypendium

Wyciąg z Regulaminu Stypendialnego określający szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium znajduje się na stronie internetowej Fundacji APere Auso. Wyciąg z Regulaminu.


Ponadto Fundacja realizuje jeszcze dwa inne Programy Stypendialne:

 

Program Stypendialny Rozwoju Regionalnego skierowany do studentów przygotowujących prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Zapoznajcie się z jego zasadami.

Małopolski Program Stypendialny dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011. Tutaj możecie pobrać zasady na jakich można się starać o stypendia w ramach tego Programu.


Wnioski stypendialne należy rejestrować i składać poprzez formularz on-line, znajdujący się na stronie www.sapereauso.org, a następnie wniosek wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i złożyć lub wysłać przesyłką pocztową, kurierską w wyznaczonym terminie do Biura Fundacji na adres:
SAPERE AUSO- Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków

Ustala się termin składania wniosków stypendialnych:

Uczniowie na dzień 15 października 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011)
Studenci na dzień 15 listopada 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011)


30 października 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego Rozwoju Regionalnego)


29 października 2010 r.
(dotyczy Małopolskiego Programu Stypendialnego dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011)

 

Uwaga!


Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz z załącznikami w formie wydrukowanej do Biura Fundacji. Po terminach podanych powyżej, nie można uzupełniać lub poprawiać złożonego wniosku. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
W tym roku wprowadzono korekty w formularzu. Wprowadzono m.in. możliwość fakultatywnego dodania zdjęcia osobistego. Zdjęcie będzie drukowane na formularzu i w tej formie trafi pod obrady komisji stypendialnych. Ponadto dodaliśmy do danych kontaktowych numer komunikatora Gadu-Gadu i/lub Skype.

Prezes Zarządu Fundacji
Jacek Zieliński
SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna
31-150 Kraków, Rynek Kleparski 13/8
tel./fax. 12 633-09-86
www.sapereauso.org

https://ssl.sapereauso.org/sa_info.html