Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie

Informujemy wszystkich, że I dyżur Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie
odbędzie się w dniu 14.10.2010r. - czwartek w godz. od 16:00 - 18:30. Wyznaczono także pozostałe terminy dyżurówi. 

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie

Dyżury pełnione będą w siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (pokój Nr 207, II piętro)

 

 tel. do Komisji 32 625 79 87

 

Wszelkie informacje dla Komitetów i ich pełnomocników oraz ewentualne uzgodnienie terminu rejestracji listy kandydatów udziela urzędnik wyborczy
tel. 32 625 79 31; 696 772 096

 


Pozostałe dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej

 

18.10 - poniedziałek godz. 16:00 - 18:30
19.10 - wtorek godz. 16:00 - 18:30
20.10 - środa godz. 16:00 - 19:00
21.10 - czwartek godz. 16:00 - 20:00
22.10 - piątek godz. 16:00 - 24:00
 

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie  w wyborach do rad powiatów na dzień 21 listopada 2010r.

 

1. SSR Teresa Wałek - Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Szmyt - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Antoni Kozub - członek Komisji

4. Elżbieta Medwecka - członek Komisji

5. Katarzyna Sójka - członek Komisji

6. Małgorzata Wojar - członek Komisji

7. Przemysław Jaśko - członek Komisji