Uwaga - wścieklizna!

W związku z wystąpieniem przypadków wścieklizny w powiecie chrzanowskim Powiatowy Lekarz Weterynarii zakazuje wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych do lasu, a także polowań, targów, pokazów czy wystaw z udziałem zwierząt oraz wywożenia psów i kotów bez zezwolenia.

Uwaga - wścieklizna!

Zabronione jest także przemieszczanie zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zakazy obowiązują wyłącznie na terenach zagrożonych.
Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznaje się teren ograniczony:

1) od strony wschodniej: od miejscowości Okleśna (gm. Alwernia) drogą w
kierunku północno-wschodnim do miejscowości Alwernia ulicami miasta:
Belweder, Krakowską, Władysława Reymonta, przez miejscowości Grojec (gm.
Alwernia) do przejazdu przez autostradę A4 na trasie Grojec -Rudno;

2) od strony północnej: od przejazdu przez autostradę A4 na trasie Grojec
-Rudno wzdłuż autostrady w kierunku zachodnim do przejazdu przez autostradę
A4 przed miejscowością Bolęcin (gm. Trzebinia) dalej drogą do miejscowości
Płaza (gm. Chrzanów);

3) od strony zachodniej: od miejscowości Płaza (gm. Chrzanów) w kierunku
południowym do miejscowości Wygiełzów (gm. Babice), dalej drogą przez
miejscowości Babice (gm. Babice), Olszyny (gm. Babice) do
miejscowości Jankowice (gm. Babice) i rzeki Wisły;

4) od strony południowej: od miejscowości Jankowice (gm. Babice) wzdłuż
rzeki Wisły w kierunku wschodnim do miejscowości
Okleśna (gm. Alwernia).

 

Więcej informacji pod nr tel. 32 624 15 50 (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie)