Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konsultacje zakończone

W dniach 1-15 października 2010r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - 2012.

Konsultacje zakończone

W wyniku konsultacji do projektu Programu zostały wprowadzone zmiany, których zestawienie zawiera załącznik nr 1.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy jako obligatoryjnych, a programów wieloletnich, jako fakultatywnych. Tym samym przyjęcie programu wieloletniego nie zwalnia jednostki z obowiązku uchwalenia programu rocznego. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podjął decyzję o uchwaleniu rocznego programu współpracy.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procesowaniu na najbliższej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

 

Załącznik nr 1 - Zestawienie stanowisk po konsultacjach w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011-2012 wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Chrzanowskiego wraz z uzasadnieniem.

 

 

Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - po konsultacjach