Nagroda za "Chrzanowską Chatę"

Szymon Jakóbik, uczeń drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie wygrał konkurs „Postaw na swoim" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Nagroda za "Chrzanowską Chatę"

 Szymon Jakóbik, uczeń I LO w Chrzanowie

 

Autor najlepszego biznesplanu opisał działania marketingowe, instrumenty realizacji, środki finansowania, prognozę finansową przedsiębiorstwa i analizę słabych oraz mocnych stron koszernej restauracji „Chrzanowska Chata", która według Szymona Jakóbika powinna powstać w sercu powiatu chrzanowskiego.

Konkurs „Postaw na swoim" rozstrzygnięto podczas konferencji „Kariera - sukces - praca z pasją" w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Spotkanie z młodzieżą ponadgimnazjalną odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery promującego ideę poradnictwa zawodowego.
Organizatorem konferencji oraz warsztatów „Moje predyspozycje zawodowe", podczas których uczestnicy uczyli się planowania kariery zawodowej był Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.
(KR)

 

Laureaci konkursu „Postaw na swoim"
I. Szymon Jakóbik ( I LO w Chrzanowie)
II. Danuta Bochenek (ZSECh w Trzebini)
III. Monika Woska (ZSECh w Trzebini)

Wyróżnieni
Magdalena Dąbek (I LO w Chrzanowie)
Anna Kaczmarek (ZSECh w Trzebini)
Dawid Stolarski (I LO w Chrzanowie)

 

Galeria zdjęć