Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Certyfikat dla PCIT

Jednym z ważniejszych etapów rozwoju Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie było poddanie go procedurze kategoryzacji. Jest to element wymagany przez Polską Organizację Turystyczną dla punktów IT, które chcą znaleźć się w Ogólnopolskiej Bazie Informacji Turystycznej prowadzonej przez POT.

Certyfikat dla PCIT

Powstający obecnie Małopolski System Informacji Turystycznej również wymaga od partnerów - członków przystąpienia do obowiązkowej procedury kategoryzacyjnej. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo istotne, gdyż nadanie kategorii punktowi IT świadczy o standardzie usług, które turysta może w nim otrzymać. Koncepcja funkcjonowania i wyposażenia biura PCIT przygotowana została przez Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych z myślą o przyszłej obowiązkowej kategoryzacji. Aplikacja o nadanie kategorii dwóch gwiazdek została zgłoszona w sierpniu tego roku. Komisja Małopolskiej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Powiat Chrzanowski nie miała żadnych zastrzeżeń i z końcem sierpnia PCIT został pozytywnie zweryfikowany, co skutkowało przyznaniem 27 października certyfikatu dwóch gwiazdek Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.


System kategoryzacyjny Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej jest bardzo zbliżony do założeń Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W obu przypadkach występują identyczne kategorie: jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki oraz najwyższa cztery gwiazdki. Aby otrzymać certyfikat każde biuro IT jest zobligowane spełnić ścisłe kryteria. Należą do nich m.in.: lokalizacja (np. centrum miasta, ciąg komunikacyjny, atrakcja turystyczna, port lotniczy lub morski itd.)., dostępność dla niepełnosprawnych, oznakowanie dojazdu (np. dowolna forma oznakowania „i", stały napis nad wejściem, podświetlany kaseton, oznakowanie dojazdu do centrum), dni i godziny pracy( w sezonie turystycznym oraz poza sezonem), układ pomieszczeń (samodzielne stanowiska z dostępem do internetu, w tym dla osób niepełnosprawnych, samodzielne stanowiska pracy, magazyn, pokój socjalny, obszar samoobsługi, pokoje pracy dla personelu itd.), stanowiska pracy (np. wyposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet itd.), wyposażenie biura IT wewnętrzne i zewnętrzne (np. parking, sprzęt biurowy, przechowalnia bagażu, poczekalnia, WC, biblioteczka turystyczna, samoobsługowy system informacyjny), witryna/gablota (np. mapy turystyczne na zewnątrz i wewnątrz, informacje o miejscach noclegowych, monitor z informacjami turystycznymi), infokiosk, materiały promocyjne (np. o najbliższej okolicy, regionie i Polsce, w tym w określonych językach obcych), znajomość języków obcych (podstawowa, średnia, zaawansowana, biegła) i wykształcenie informatorów, zakres udzielanych informacji, sprzedaż pamiątek i publikacji, sprzedaż usług przewodnickich, dodatkowe funkcje oprócz udzielania informacji i sprzedaży usług, dostępność przez własne serwisy internetowe, własne inicjatywy ( np. działania edukacyjne, marketingowe i inne).

 

Wyżej wymienione kryteria dla każdej kategorii zmieniają się zgodnie ze wzrastającą ilością gwiazdek. Aplikacja Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej dotyczyła kategorii dwóch gwiazdek, która na tym etapie rozwoju PCIT jest kategorią optymalną.