MRPO - wspólny sukces samorządów

W październiku zakończono modernizację dróg powiatowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowano trakty w gminach: Chrzanów, Alwernia i Trzebinia.

MRPO - wspólny sukces samorządów

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

 

- Mimo, że warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, udało się wyremontować 14 kilometrów dróg powiatowych - przyznaje Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

Roboty w gminie Chrzanów wykonywało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD" ze Spytkowic, a w gminach Alwernia i Trzebinia firmy: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie z Kobierzyc oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DROBET" S.C. z Woli Filipowskiej 781 (podwykonawca).

- Dzięki przebudowie dróg poprawiły się warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo. Taki był cel projektu - wyjaśnia starosta Janusz Szczęśniak.

 

Starosta Janusz Szczęśniak i jego zastępca Adam Potocki podczas symbolicznego przecięcia wstęgi na konferencji podsumowującej projekt MRPo

 

Podczas konferencji podsumowującej projekt dyrektor PZD dziękował za pomoc i zaangażowanie wykonawcom, kierownikom robót  i samorządom, które partycypowały w kosztach. Nie zapomniał także o wyrozumiałych mieszkańcach i pomocnych sołtysach, głównie z Piły Kościeleckiej i Nieporazu.   

- Zakończony projekt jest naszym wspólnym sukcesem. Dzięki owocnej współpracy zakres wykonanych inwestycji drogowych w powiecie jest szerszy niż w podobnych powiatach województwa małopolskiego - zaznaczył wicestarosta Adam Potocki.

(KR)

 

Czy wiesz, że...

Roboty w ramach MRPO rozpoczęły się w marcu 2009 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 794 521,14 zł (w tym 10 000 000 zł dofinansowania z UE).

Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach miejskich 2,20 km

Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich  11,73 km

Długość wybudowanych infrastruktury około drogowej - chodniki -  2,55 km

 

Galeria zdjęć