Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiat Chrzanowski nagrodzony

Projekt „Sołeckie kluby aktywności zawodowej" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie „Kopalnia PO(KL)mysłów", zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski. Natomiast III miejsce PUP zajął w konkursie na nazwę portalu dla małopolskich organizacji pozarządowych za pomysł „biNGO Małopolska" 

Powiat Chrzanowski nagrodzony

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych przykładów wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz mieszkańców Małopolski.


Do konkursu mogli przystąpić projektodawcy realizujący na terenie województwa małopolskiego przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac. Zdecydowano o przyznaniu trzech równorzędnych nagród I stopnia a jednym z nagrodzonych jest właśnie nasz powiat. Nagrody otrzymali:
- Gmina Moszczenica (w powiecie gorlickim) za projekt „Bez barier do karier!",
- Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie za projekt „Sołeckie kluby aktywność zawodowej"
- Stowarzyszenie Doradców Europejskich za projekt „Praca przyjazna rodzicom".

 

Nagrodą dla zwycięzców są wyjazdy studyjne do Brukseli, zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z europarlamentarzystami Różą Thun i Bogusławem Sonikiem. Dodatkowym wyróżnieniem będzie umieszczenie informacji o zwycięskich projektach w „Podręczniku dobrych praktyk EFS 2011" - jako przykładów innowacyjnych, godnych naśladowania pomysłów na wykorzystanie pomocy unijnej dla rozwoju lokalnego.


Projekt „Bez barier do karier!" był skierowany do 350 dzieci z terenów wiejskich w gminie Moszczenica. Zajęcia miały pobudzać do samodzielnego myślenia i rozwijania pasji naukowych. Dzieci uczyły się pracy z Internetem, zdobywały również wiedzę z robotyki: konstruowały mini-roboty w systemie LEGO Mindstorms. Brały też udział w wyjazdach na uczelnie i wizytach w przedsiębiorstwach.


 

„Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej" to pomysł Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. Projekt pokazał, że można dotrzeć z informacją zawodową na tereny wiejskie i przekonać osoby bez pracy, jak zmienić swoją obecną sytuację.

 

Celem trzeciego z nagrodzonych projektów, „Praca przyjazna rodzicom", była pomoc rodzicom (zarówno matkom jak i ojcom) w powrocie do pracy. Przygotowano dla nich szereg szkoleń. Aby ułatwić im udział w spotkaniach, na czas trwania zajęć zapewniono opiekę nad dziećmi.

 

Z kolei celem drugiego konkursu było wybranie najlepszej nazwy i loga portalu dla małopolskich organizacji pozarządowych, która będzie dobrze odbierana i rozumiana przez przedstawicieli małopolskiego trzeciego sektora.
W konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie wzięło udział 27 uczestników przedstawiając łącznie 100 propozycji nazw.
Laureaci konkursu
- Miejsce I - Małopolska Pozarządowa
- Miejsce II - www.3wymiarmalopolska.pl
- Miejsce III - biNGO Małopolska

 

Serdecznie gratulujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chrzanowie oraz pozostalym laureatom.