Powiat Chrzanowski nagrodzony

Projekt „Sołeckie kluby aktywności zawodowej" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie „Kopalnia PO(KL)mysłów", zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski. Natomiast III miejsce PUP zajął w konkursie na nazwę portalu dla małopolskich organizacji pozarządowych za pomysł „biNGO Małopolska" 

Powiat Chrzanowski nagrodzony

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych przykładów wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz mieszkańców Małopolski.


Do konkursu mogli przystąpić projektodawcy realizujący na terenie województwa małopolskiego przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac. Zdecydowano o przyznaniu trzech równorzędnych nagród I stopnia a jednym z nagrodzonych jest właśnie nasz powiat. Nagrody otrzymali:
- Gmina Moszczenica (w powiecie gorlickim) za projekt „Bez barier do karier!",
- Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie za projekt „Sołeckie kluby aktywność zawodowej"
- Stowarzyszenie Doradców Europejskich za projekt „Praca przyjazna rodzicom".

 

Nagrodą dla zwycięzców są wyjazdy studyjne do Brukseli, zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z europarlamentarzystami Różą Thun i Bogusławem Sonikiem. Dodatkowym wyróżnieniem będzie umieszczenie informacji o zwycięskich projektach w „Podręczniku dobrych praktyk EFS 2011" - jako przykładów innowacyjnych, godnych naśladowania pomysłów na wykorzystanie pomocy unijnej dla rozwoju lokalnego.


Projekt „Bez barier do karier!" był skierowany do 350 dzieci z terenów wiejskich w gminie Moszczenica. Zajęcia miały pobudzać do samodzielnego myślenia i rozwijania pasji naukowych. Dzieci uczyły się pracy z Internetem, zdobywały również wiedzę z robotyki: konstruowały mini-roboty w systemie LEGO Mindstorms. Brały też udział w wyjazdach na uczelnie i wizytach w przedsiębiorstwach.


 

„Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej" to pomysł Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. Projekt pokazał, że można dotrzeć z informacją zawodową na tereny wiejskie i przekonać osoby bez pracy, jak zmienić swoją obecną sytuację.

 

Celem trzeciego z nagrodzonych projektów, „Praca przyjazna rodzicom", była pomoc rodzicom (zarówno matkom jak i ojcom) w powrocie do pracy. Przygotowano dla nich szereg szkoleń. Aby ułatwić im udział w spotkaniach, na czas trwania zajęć zapewniono opiekę nad dziećmi.

 

Z kolei celem drugiego konkursu było wybranie najlepszej nazwy i loga portalu dla małopolskich organizacji pozarządowych, która będzie dobrze odbierana i rozumiana przez przedstawicieli małopolskiego trzeciego sektora.
W konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie wzięło udział 27 uczestników przedstawiając łącznie 100 propozycji nazw.
Laureaci konkursu
- Miejsce I - Małopolska Pozarządowa
- Miejsce II - www.3wymiarmalopolska.pl
- Miejsce III - biNGO Małopolska

 

Serdecznie gratulujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chrzanowie oraz pozostalym laureatom.