Bezpłatne seminarium dla organizacji pozarządowych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie skierowanym do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Bezpłatne seminarium dla organizacji pozarządowych

Seminarium odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 roku w godzinach 15:00 - 18:00 w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Floriańska 46.

 

Udział w seminarium można zgłaszać telefonicznie lub faksem 12 412 15 24 oraz mailowo bartosz.rodacki@bis-krakow.pl do 16 grudnia 2010 roku.

Formularz zgłoszeniowy