Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Odwołanie zagrożenia wścieklizną

Wydział Ochrony Środowiska informuje o odwołaniu zagrożenia wścieklizną na terenie gmin Babice i Alwernia.  

Odwołanie zagrożenia wścieklizną

ROZPORZĄDZENIE NR.17/10
WOJEWODY MAŁOPOSKIEGO
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 R.


Uchylające rozporządzenie Nr. 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art.46 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz.U.z 2008r, Nr.213, poz.1342 z późn.zm) zarządza co następuje:
§ 1 .Traci moc rozporządzenie Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010r w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik