Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Doposażyli SOR w aparaturę medyczną, wybudują lądowisko

Szpital Powiatowy w Chrzanowie realizuje projekt unijny „Remont dróg dojazdowych oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 2.977.093,82 zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 85 proc., czyli 2.530.529,74 zł. 12.2

Zakończono pierwszy etap realizacji - doposażenie SOR w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.
- Pozyskane dofinansowanie unijne pozwoliło na zakup przyłóżkowego aparatu RTG, kardiomonitorów, aparatu do znieczulania, analizatora parametrów krytycznych, laryngofiberoskopu, respiratorów transportowych, respiratora stacjonarnego, pomp infuzyjnych, defibrylatora, aparatów do ogrzewania pacjentów, laryngoskopu dziecięcego, pediatrycznego zestawu unieruchamiającego i specjalistycznych łóżek - podkreśla Andrzej Cezar, zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
Drugi etap - remont drogi dojazdowej - rozpocznie się w kwietniu 2011 roku. Wykonawca tego zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu do 31 stycznia.
- Również w ramach Działania 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego, zgłoszony przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie projekt „Zwiększenie dostępności do SOR poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców" uzyskał wysoką ocenę i znalazł się na zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia liście projektów podstawowych z dofinansowaniem 526.638,77 zł - dodaje Andrzej Cezar.
Całkowita wartość projektu wynosi 619.575,02 zł, w tym środki unijne 85 proc. Pozyskane pieniądze pozwolą na budowę przy szpitalu nowoczesnego lądowiska spełniającego europejskie standardy i umożliwiającego przyjmowanie śmigłowców ratunkowych w każdych warunkach pogodowych, również w nocy.
Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku.