Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Śnieg na dachu może doprowadzić do tragedii

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu.
- Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi - przestrzega st. kpt. Wojciech Rapka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie.

Śnieg na dachu może doprowadzić do tragedii

Fot. st. kpt. Wojciech Rapka

 

Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.
- Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu - dodaje st. kpt. Wojciech Rapka.
Czy administratorzy przestrzegają przepisów sprawdza Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.
Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem. Może ono spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

- Po katastrofie w katowickiej hali podczas Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych wzrosła świadomość społeczna. Nie musimy przypominać właścicielom obiektów o usuwaniu śniegu z dachów. Sami dobrze wiedzą, że są zobowiązaniu do poddawania szczególnej kontroli budynków, którymi administrują - komentuje Nina Noworyta, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.
Chrzanowski PINB kontroluje 55 obiektów w powiecie chrzanowskim, m.in. dyskonty, szpital, prywatne zakłady pracy i instytucje publiczne. Może nałożyć mandat w wysokości 100-500 zł.

 

Czy wiesz, że...

1 m3  puchu śniegowego waży do 200 kg

1 m3  mokrego śniegu waży 700-800 kg

1 m3 lodu waży ok. 900 kg