Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VI edycja konkursu „KRYSZTAŁY SOLI" rozstrzygnięta

Podczas uroczystej konferencji 16 grudnia w Auli „Florianka" budynku Akademii Muzycznej w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie otrzymało Dyplom dla półfinalisty Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli" 2010 w kategorii Polityka Społeczna.

VI edycja konkursu „KRYSZTAŁY SOLI" rozstrzygnięta

Nagroda została ustanowiona w 2005 roku celem wzmacniania wizerunku i promowania działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Ma ona charakter honorowy, a mogące ją otrzymać organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.


ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORIACH:


GRAND PRIX:
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA" z Tarnowa
W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA:
Laureat:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO" ze Starego Sącza
Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach
W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

I PRZYRODNICZEGO:

Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich
Wyróżnienie: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
W kategorii EDUKACJA I NAUKA:

Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA" z Tarnowa
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej
W kategorii SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA:
Laureat:
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z Zawoi
Wyróżnienie: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama
W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA:
Laureat:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji