VI edycja konkursu „KRYSZTAŁY SOLI" rozstrzygnięta

Podczas uroczystej konferencji 16 grudnia w Auli „Florianka" budynku Akademii Muzycznej w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie otrzymało Dyplom dla półfinalisty Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli" 2010 w kategorii Polityka Społeczna.

VI edycja konkursu „KRYSZTAŁY SOLI" rozstrzygnięta

Nagroda została ustanowiona w 2005 roku celem wzmacniania wizerunku i promowania działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Ma ona charakter honorowy, a mogące ją otrzymać organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.


ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORIACH:


GRAND PRIX:
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA" z Tarnowa
W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA:
Laureat:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO" ze Starego Sącza
Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach
W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

I PRZYRODNICZEGO:

Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich
Wyróżnienie: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
W kategorii EDUKACJA I NAUKA:

Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA" z Tarnowa
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej
W kategorii SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA:
Laureat:
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z Zawoi
Wyróżnienie: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama
W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA:
Laureat:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji