Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku integrowali się z młodzieżą

Chrzanowskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundacja Krok Naprzód zakończyły realizację projektu „Seniorzy górą" w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku integrowali się z młodzieżą

Uczestnikami projektu było 72 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie w wieku 60+ oraz 58 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie.
- Naszym celem było zaktywizowanie seniorów, zintegrowanie się z młodzieżą i podjęcie dialogu pokoleń na temat zdrowia, higieny, odpowiedniego odżywiania i ruchu - wyjaśnia Lucyna Kozub-Jentys, prezes chrzanowskiego UTW.
Od września do grudnia seniorzy uczyli się języka angielskiego, obsługi komputera (włącznie z korzystaniem z Internetu i tworzeniem prezentacji multimedialnych), podnosili sprawność fizyczną (aerobik w wodzie, rehabilitacja, tai-chi, pilates), wymieniali się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia oraz integrowali się z młodzieżą podczas wspólnych rajdów, wycieczek, warsztatów, wykładów, turniejów i biesiad.
(KR)

 

Galeria zdjęć  

 

Czy wiesz, że...
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to rządowy program wieloletni, którego celem jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym, wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej, wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej formuły aktywności.
(źródło: www.mpips.gov.pl)