Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku integrowali się z młodzieżą

Chrzanowskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundacja Krok Naprzód zakończyły realizację projektu „Seniorzy górą" w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku integrowali się z młodzieżą

Uczestnikami projektu było 72 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie w wieku 60+ oraz 58 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie.
- Naszym celem było zaktywizowanie seniorów, zintegrowanie się z młodzieżą i podjęcie dialogu pokoleń na temat zdrowia, higieny, odpowiedniego odżywiania i ruchu - wyjaśnia Lucyna Kozub-Jentys, prezes chrzanowskiego UTW.
Od września do grudnia seniorzy uczyli się języka angielskiego, obsługi komputera (włącznie z korzystaniem z Internetu i tworzeniem prezentacji multimedialnych), podnosili sprawność fizyczną (aerobik w wodzie, rehabilitacja, tai-chi, pilates), wymieniali się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia oraz integrowali się z młodzieżą podczas wspólnych rajdów, wycieczek, warsztatów, wykładów, turniejów i biesiad.
(KR)

 

Galeria zdjęć  

 

Czy wiesz, że...
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to rządowy program wieloletni, którego celem jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym, wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej, wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej formuły aktywności.
(źródło: www.mpips.gov.pl)