Brakuje kontraktów na świadczenia specjalistyczne

Starosta chrzanowski wystąpił do Barbary Bulanowskiej, dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z pismem, w którym wyraził zaniepokojenie zmniejszeniem lub brakiem dostępności pacjentów do specjalistycznych świadczeń medycznych w 2011 roku. Pod apelem podpisali się także: wójt Babic oraz burmistrzowie Alwerni, Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.

"Mimo stworzonych dobrych warunków lokalowych przez samorządy dla podmiotów świadczących usługi medyczne z terenu naszego Powiatu, będą one świadczone w ograniczonym zakresie lub wcale, co może doprowadzić do upadłości placówek medycznych zwłaszcza niepublicznych. Na dzień dzisiejszy kontrakty, które zostały zawarte na przyszły rok, nie zapewniają równomiernej dostępności mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego do świadczeń" - czytamy w piśmie starosty.
- Jeżeli ten stan będzie się utrzymywać i dostępność do poradni specjalistycznych będzie ograniczona Rada Powiatu Chrzanowskiego podejmie odpowiednią rezolucję - zapowiada Andrzej Uryga, przewodniczący rady.
W sprawę zaangażował się także poseł Tadeusz Arkit. Wraz ze starostą zwrócił się z prośbą do NFZ o podjęcie dalszych rokowań co do przyszłorocznego kontaktowania specjalistycznych usług medycznych.
- Mam zapewnienie dyrektor Bulanowskiej o podjęciu nowych negocjacji - przyznaje starosta Adam Potocki.
(KR)

 

Brak kontraktu na świadczenia specjalistyczne:
Szpital Powiatowy
• Poradnia endokrynologiczna
• Poradnia nefrologiczna
• Poradnia pulmonologiczna
• Poradnia gastrologiczna
• Doppler
• EKG wysiłkowe

 

Gmina Alwernia
1. Przychodnia Lekarska „MEDYCYNA" Sp. z o. o.
• Okulistyka
• Neurologia
• Reumatologia
2. Centrum Medyczne
• Fizjoterapia ambulatoryjna
• Rehabilitacja ogólnoustrojowa - oddział dzienny
• Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna
• Diabetologia

 

Gmina Babice
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia
• Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
• Rehabilitacja lecznicza
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICA"
• Otolaryngologia
• Okulistyka
• Stomatologia dla dzieci
• Psychiatria
• Ortopedia

 

Gmina Chrzanów
1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
• Neurologia dziecięca
• Medycyna sportowa
2. „DIABET" Centrum Medyczne
• Medycyna sportowa
• Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
• Poradnia chorób naczyń

 

Gmina Libiąż
1. Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA - Jaworzno III Sp. z o. o.
• Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia otolaryngologiczna
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia dermatologiczna i leczenia bólu


2. Miejskie Centrum Medyczne
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia diabetologiczna (cukrzycowa)
• Poradnia Reumatologiczna
• Pracownia wykonująca badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia
• Pracownia wykonująca badania USG Doppler

 

Gmina Trzebinia
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o
• Poradnia reumatologiczna
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia dermatologiczna
• Poradnia diabetologiczna
• Poradnia pulmonologiczna
• Leczenie stomatologiczne dzieci do lat 18