Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie

W związku z wyborem nowego starosty i radnych zmieniono skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie
Obecnie zasiadają w niej: starosta Adam Potocki (przewodniczący), radni powiatowi: Stanisława Kasperczyk i Henryk Sawka, Ewa Potocka (dyrektor szpitala), Zbigniew Adamczyk (dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego starostwa), Marek Bębenek (komendant straży pożarnej), Tomasz Zając (komendant policji), Robert Matyasik (rzecznik policji) i Anna Dukielska (prokurator rejonowy).
Trzyletnia kadencja komisji upływa w połowie 2011 roku.
(KR)