Krzysztof Kurzański kandydatem na radnego powiatowego

Komisarz wyborczy poinformował przewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego, że kandydatem do rady powiatu po wygaśnięciu mandatu Danuty Kapci jest Krzysztof Kurzański. Informacja w tej sprawie wpłynęła 4 stycznia.

Krzysztof Kurzański kandydatem na radnego powiatowego

W związku z wygaśnięciem mandatu Danuty Kapci startującej z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, pojawiła się konieczność obsadzenia mandatu przez kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów. Krzysztof Kurzański spełnia te warunki. Jeśli kandydat zgodzi się na objęcie mandatu, ślubowanie odbędzie się na najbliższej sesji. Posiedzenie rady zaplanowano na 27 stycznia.
(KR)