Zmiana siedziby sierszańskiego liceum jedyną szansą na uratowanie

Klaudia Remsak: - 27 stycznia trafi pod obrady Rady Powiatu Chrzanowskiego projekt uchwały w sprawie włączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sierszy do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Zmiana siedziby liceum jest koniecznością?
Starosta Adam Potocki: - Przeniesienie liceum do zespołu szkół z zachowaniem jego pełnej tożsamości to jedyna szansa na uratowanie placówki i ustabilizowanie naboru. Decyzja jest trudna, bo szkoła w Sierszy ma 65-letnią tradycję i dobre wyniki nauczania, ale niestety wybiera ją coraz mniej osób.

Zmiana siedziby sierszańskiego liceum jedyną szansą na uratowanie

Starosta Adam Potocki

 

 

 

Nie możemy chować głowy w piasek i doprowadzić do tego, by za kilka lat budynek świecił pustkami. Rodzi się coraz mniej dzieci, a to nie rokuje zwiększenia liczby uczniów w przyszłości. Niepodjęcie decyzji oznaczałoby więc przyzwolenie na samoistne wygaśnięcie placówki, do czego nie możemy dopuścić. Wie o tym także Rada Pedagogiczna tej szkoły, która już w 2010 roku uznała, że zmiana lokalizacji jest jedynym właściwym sposobem utrzymania szkoły.

 

Włączenie nie oznacza likwidacji?
- Nie likwidujemy tej szkoły, a dajemy jej szansę na rozwój. Lepszy dojazd i baza sportowa (we wrześniu zostanie otwarta hala sportowa przy ZSECh) mogą przełożyć się na zwiększenie naboru, a ten z kolei będzie szansą na etat dla nauczycieli.

 

Nauczyciele obawiają się, że po włączeniu liceum do zespołu oni stracą pracę.
- Większe prawdopodobieństwo utraty zatrudnienia wystąpi z chwilą, gdy liceum nie zostanie włączone do zespołu szkół, a nabór będzie jeszcze słabszy niż dotychczas. Wtedy rzeczywiście pracę mogą stracić wszyscy nauczyciele I LO. Niektórzy stracili już etaty wcześniej, bo liczba uczniów w Sierszy maleje lawinowo od 2006 roku.

 

Władze powiatu konsultowały już projekt uchwały w sprawie włączenia szkoły z Radą Osiedla Siersza i Radą Pedagogiczną I LO. A kolejne spotkania?
- 11 stycznia odbyło się zebranie z Radą Pedagogiczną I LO, 13 stycznia z gronem nauczycielskim ZSECh, a na 17 stycznia zaplanowano rozmowę z uczniami I LO.

 

Podczas spotkania z Radą Osiedla Siersza jej członkowie pytali, czy liceum w Sierszy jest słabsze od pozostałych w powiecie chrzanowskim. Pan kategorycznie zaprzeczył.
- Nie chcemy włączenia liceum do zespołu szkół z uwagi na jego poziom nauczania, bo ten nie odbiega od poziomu innych liceów, których organem prowadzącym jest powiat chrzanowski. Dowodem tego 90-procentowa zdawalność egzaminu maturalnego w sierszańskim ogólniaku. Problemem nie jest więc jakość nauczania, ale brak uczniów.

 

Jeśli radni powiatowi przegłosują uchwałę w sprawie włączenia I LO do ZSECh, liceum w nowej siedzibie zacznie funkcjonować od września 2011 roku.
- Termin nie jest przypadkowy. Chcemy, by do tego czasu tegoroczni maturzyści w spokoju mogli przygotować się do egzaminu dojrzałości. Pomogą im w tym dotychczasowi nauczyciele.
Do nowej siedziby szkoły przejdą więc klasy: pierwsza i dwie drugie.

 

Powiat nie chce sprzedać budynku liceum w Sierszy. Jaka będzie zatem jego przyszłość?
- Zarząd powiatu zamierza obiekt zagospodarować. Trwają rozmowy z instytucjami zainteresowanymi wynajmem budynku. Ewentualne rozwiązania będziemy konsultować z Radą Osiedla Siersza.
Rozmawiała Klaudia Remsak

 

Czy wiesz, że...
W I LO w Trzebini uczy się obecnie 119 uczniów (w roku 1999/2000 było ich 545).