Ziemniaki po cabańsku produktem tradycyjnym

17 stycznia 2011r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nasz lokalny przysmak został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Tym samym dołączył on do zacnego grona, w którym znajdują się znane w całej Polsce produkty  takie jak: oscypek, karp zatorski, kiełbasa lisiecka, jabłka łąckie, czy obwarzanki krakowskie.

Ziemniaki po cabańsku produktem tradycyjnym

Fakt ten wieńczy lata pracy, promocji i gromadzenia dokumentacji potrzebnej do zakwalifikowania danej potrawy na listę.

 

Przypominamy, że swoją drogę na listę „ziemniaki" rozpoczęły 19 listopada 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie Rada ds. Produktów Tradycyjnych pod przewodnictwem Wojciecha Kozaka Członka Zarządu Województwa Małopolskiego zapoznała się z naszym lokalnym przysmakiem oraz wnioskiem dokumentującym historię oraz znaczenie potrawy.


Następnie Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał wniosek Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ostatecznej akceptacji, który dokonał wpisu.