Ile wyniesie dotacja na podjęcie działalności gospodarczej?

15 tys. zł - taką kwotę otrzymają w 2011 roku osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej. Wysokość dotacji pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Zatrudnienia na posiedzeniu 25 stycznia.

 

Ile wyniesie dotacja na podjęcie działalności gospodarczej?

W ubiegłym roku jednorazowa dotacja na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej wynosiła 18,5 tys. zł. Z uwagi na zmniejszenie środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie uszczuplił tę kwotę do 15 tys. zł.
Wnioski o dotację rozpatruje komisja oceniająca i opiniująca powołana przez dyrektora PUP. Pieniądze z Funduszu Pracy otrzymają twórcy najlepszych biznesplanów.
- Nie możemy przecież dopuścić do tego, by z braku środków nie zostały dofinansowane najlepsze wnioski - wyjaśnia Barbara Babijczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.
W 2010 roku chrzanowski PUP przyznał 300 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotowane firmy muszą funkcjonować na rynku przez 12 miesięcy.
(KR)