Ruch turystyczny w Powiecie Chrzanowskim

Znamy już wyniki badań dotyczące ruchu i atrakcyjności turystycznej naszego powiatu. Analizę opracowania „Turysta w Powiecie Chrzanowskim" postanowiliśmy za pomocą serwisu internetowego powiat-chrzanowski.pl udostępnić wszystkim tym, którzy zainteresowani są tą tematyką.

Ruch turystyczny w Powiecie Chrzanowskim

Badanie pod nazwą „Turysta w Powiecie Chrzanowskim" zostało przeprowadzone podczas sezonu turystycznego 2010 w miesiącach lipiec - wrzesień na reprezentatywnej grupie 281 turystów, co było zgodne z wcześniejszymi założeniami, dotyczącymi wyboru wielkości grupy. Badaniem objęte zostały obiekty noclegowe i atrakcje turystyczne generujące największy ruch turystyczny  w Powiecie Chrzanowskim. Celem pierwszego tego typu specjalistycznego badania było zgromadzenie podstawowych danych dotyczących: atrakcyjności turystycznej Powiatu Chrzanowskiego, zachowań turystów,wizerunku turystycznego powiatu oraz informacji o sposobie spędzania czasu. Ponadto zidentyfikowano największe obszary emisyjne turystów do Powiatu Chrzanowskiego.

Poniżej zamieszczamy wyniki badań oraz tekst ankiety

 

Analiza badań

 

Ankieta