Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Statuetki dla „Płocanek" i zespołu „Nasz Tata"

Tegoroczną Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego otrzymał Rodzinno-Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata" i Zespół Folklorystyczny „Płocanki".

Statuetki dla „Płocanek" i zespołu „Nasz Tata"

Zespół "Płocanki"  

 

Nagrodę przyznaje się wybitnym twórcom i animatorom kultury i sztuki, którzy swoją pracą i osiągnięciami przyczyniają się do upowszechniania wartości płynących z poznawania kultury i sztuki, znacząco wpływają na ich rozwój, a także ochronę kultury. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje stowarzyszeniom twórczym i kulturalnym, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowiskom artystycznym i twórczym oraz grupom osób z tych środowisk, radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego i laureatom nagrody w poprzednich latach. Nagrody przyznaje zarząd powiatu na wniosek komisji edukacji.

 

 

 

Rodzinno - Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata" powstał w 1998 roku w Chrzanowie. Zespołem kierują Anna Dudek - Kozik
i Mariusz Kozik. Początkowo był zespołem rodzinnym, potem poszerzył swój skład o grupę sąsiedzką i środowiskową. Jest zespołem wielopokoleniowym, działającym w trzech grupach: w Trzebini, Chrzanowie i Babicach. Grupa liczy 40 osób we wszystkich filiach. Kierownictwo muzyczne sprawuje Ireneusz Stańczak. Od 1 września 2001 roku działa przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą:
• Czterokrotnie I miejsce w Powiatowym Konkursie Jasełek i Przedstawień Szopkowych w Trzebini w 2004 roku, 2005 roku, 2006 roku i 2007 roku
• Wyróżnienie w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2004 roku
• Nagroda Publiczności w Międzypowiatowym Konkursie Przyśpiewek Weselnych „I po wianku" w Alwerni w 2005 roku
• Nagroda w VIII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych im. Jana Dormana w Pałacu Młodzieży w Katowicach w 2006 roku i II miejsce w 2010 roku
• III miejsce w Vi Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką „Warszawa da się lubić" Warszawa 2007 rok
• II miejsce w Konkursie Piosenki II Ogólnopolskiego Ekumenicznego Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos" w Warszawie w 2007 roku
• I miejsce w Konkursie Piosenki Maryjnej w Płokach w 2008 roku
• Nagroda w VI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Krakowie w 2008 roku
Do 24 września 2010 roku odbyło się 221 występów dla publiczności.
• Zespół pięciokrotnie prowadził wspólny śpiew podczas obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada - „Patriotyczne Wici"
• Dwukrotnie uczestniczył w koncercie „Witaj Majowa Jutrzenko" na płycie Rynku w Chrzanowie z okazji Święta 3 Maja w latach 2006-2007
• Reprezentował gminę Chrzanów podczas Cepeliady na Rynku w Krakowie w 2004 roku
• Uczestniczył w uroczystości beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie 6 czerwca 2010 roku
• 12 września 2010 roku uczestniczył w koncercie z okazji 30-lecia powstania „Solidarności" w Miejskim Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
• Dwukrotnie brał udział w nabożeństwie Nocy Fatimskiej w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
• Udział w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę połączoną z dziękczynieniem za beatyfikację Księdza Jerzego Popiełuszki.
Rodzinno - Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata' propaguje piękno pieśni patriotycznych, religijnych i ludowych. Dzięki aktywności przyczynia się do upowszechniania kultury regionalnej w powiecie chrzanowskim, województwie i kraju. Kultywuje tradycje i służy społeczeństwu swym śpiewem.

 

Zespół Folklorystyczny „Płocanki" założyli 27 września 1990 roku Krystyna i Krystian Paluchowie. W skład zespołu weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach działającego pod patronatem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini. Kierownikiem zespołu jest Krystian Paluch, choreografem Krystyna Paluch, solistką Stefania Paliwoda. W repertuarze grupy znajduje się około 80 utworów, w tym: pieśni ludowe, piosenki biesiadne, pieśni religijne i kolędy. Ponadto „Płocanki" znane są z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych związanych między innymi z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą. Z udziałem „Płocanek" obchodzone są Dni Strażaka, dożynki, prezentacje i degustacje potraw ludowych. Najstarsze utwory śpiewane przez zespół pochodzą z końca XIX wieku, i zostały przekazane przez najstarszych mieszkańców ziemi trzebińskiej i chrzanowskiej. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory współczesne, do których słowa i muzyka zostały opracowane przez członków zespołu.
Zespół „Płocanki" jest stałym uczestnikiem ogólnopolskich przeglądów odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej - słynne „Sabałowe Bajania" i „Złoty Kłoś" w Zebrzydowicach Śląskich. Zespół dwukrotnie gościł na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy Trzebinia oraz uczestniczy w licznych konkursach i przeglądach muzycznych powiatu chrzanowskiego. Prezentował również miejscowy folklor przed obcokrajowcami z Niemiec, Danii, Francji i Mongolii. Zespół „Płocanki" w swojej dwudziestoletniej działalności osiągnął czołowe miejsca, zdobył wiele zaszczytów i wyróżnień.
Ważniejsze osiągnięcia w ostatnim 5-leciu to:
• I miejsce - Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2005 roku w Płokach
• I Miejsce , Duża Spinka Góralska w 2005 roku - XXXIX „Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej
• I Miejsce i nagroda główna „Krakowski Wianek" w 2007 roku- XXVI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej.
• I Miejsce w 2007 roku w XLI „Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej
• II Miejsce w 2008 roku w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zloty Kłos" Zebrzydowice Śląskie.
• II Miejsce w 2008 roku - Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej
• I Miejsce w 2008 roku w II Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym Regionu Małopolski „Pawie Pióro" w Trzebini
• I Miejsce oraz wyróżnienie dla kierownika zespołu Pana Krystiana Palucha w 2009 roku w II Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej"
• I Miejsce w 2009 roku w XVI Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Śląskich
• Krystian Paluch został odznaczony za 50 - lecie pracy artystycznej medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis".
Zespół Folklorystyczny „Płocanki" wykazuje dużą aktywność, kultywuje ludową tradycję i przekazuje kolejnym pokoleniom. W pełni zasługuje na nagrodę artystyczną za swój 20 - letni dorobek.