Statuetki dla „Płocanek" i zespołu „Nasz Tata"

Tegoroczną Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego otrzymał Rodzinno-Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata" i Zespół Folklorystyczny „Płocanki".

Statuetki dla „Płocanek" i zespołu „Nasz Tata"

Zespół "Płocanki"  

 

Nagrodę przyznaje się wybitnym twórcom i animatorom kultury i sztuki, którzy swoją pracą i osiągnięciami przyczyniają się do upowszechniania wartości płynących z poznawania kultury i sztuki, znacząco wpływają na ich rozwój, a także ochronę kultury. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje stowarzyszeniom twórczym i kulturalnym, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowiskom artystycznym i twórczym oraz grupom osób z tych środowisk, radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego i laureatom nagrody w poprzednich latach. Nagrody przyznaje zarząd powiatu na wniosek komisji edukacji.

 

 

 

Rodzinno - Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata" powstał w 1998 roku w Chrzanowie. Zespołem kierują Anna Dudek - Kozik
i Mariusz Kozik. Początkowo był zespołem rodzinnym, potem poszerzył swój skład o grupę sąsiedzką i środowiskową. Jest zespołem wielopokoleniowym, działającym w trzech grupach: w Trzebini, Chrzanowie i Babicach. Grupa liczy 40 osób we wszystkich filiach. Kierownictwo muzyczne sprawuje Ireneusz Stańczak. Od 1 września 2001 roku działa przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą:
• Czterokrotnie I miejsce w Powiatowym Konkursie Jasełek i Przedstawień Szopkowych w Trzebini w 2004 roku, 2005 roku, 2006 roku i 2007 roku
• Wyróżnienie w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2004 roku
• Nagroda Publiczności w Międzypowiatowym Konkursie Przyśpiewek Weselnych „I po wianku" w Alwerni w 2005 roku
• Nagroda w VIII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych im. Jana Dormana w Pałacu Młodzieży w Katowicach w 2006 roku i II miejsce w 2010 roku
• III miejsce w Vi Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką „Warszawa da się lubić" Warszawa 2007 rok
• II miejsce w Konkursie Piosenki II Ogólnopolskiego Ekumenicznego Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos" w Warszawie w 2007 roku
• I miejsce w Konkursie Piosenki Maryjnej w Płokach w 2008 roku
• Nagroda w VI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Krakowie w 2008 roku
Do 24 września 2010 roku odbyło się 221 występów dla publiczności.
• Zespół pięciokrotnie prowadził wspólny śpiew podczas obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada - „Patriotyczne Wici"
• Dwukrotnie uczestniczył w koncercie „Witaj Majowa Jutrzenko" na płycie Rynku w Chrzanowie z okazji Święta 3 Maja w latach 2006-2007
• Reprezentował gminę Chrzanów podczas Cepeliady na Rynku w Krakowie w 2004 roku
• Uczestniczył w uroczystości beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie 6 czerwca 2010 roku
• 12 września 2010 roku uczestniczył w koncercie z okazji 30-lecia powstania „Solidarności" w Miejskim Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
• Dwukrotnie brał udział w nabożeństwie Nocy Fatimskiej w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
• Udział w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę połączoną z dziękczynieniem za beatyfikację Księdza Jerzego Popiełuszki.
Rodzinno - Środowiskowy Zespół Regionalny „Nasz Tata' propaguje piękno pieśni patriotycznych, religijnych i ludowych. Dzięki aktywności przyczynia się do upowszechniania kultury regionalnej w powiecie chrzanowskim, województwie i kraju. Kultywuje tradycje i służy społeczeństwu swym śpiewem.

 

Zespół Folklorystyczny „Płocanki" założyli 27 września 1990 roku Krystyna i Krystian Paluchowie. W skład zespołu weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach działającego pod patronatem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini. Kierownikiem zespołu jest Krystian Paluch, choreografem Krystyna Paluch, solistką Stefania Paliwoda. W repertuarze grupy znajduje się około 80 utworów, w tym: pieśni ludowe, piosenki biesiadne, pieśni religijne i kolędy. Ponadto „Płocanki" znane są z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych związanych między innymi z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą. Z udziałem „Płocanek" obchodzone są Dni Strażaka, dożynki, prezentacje i degustacje potraw ludowych. Najstarsze utwory śpiewane przez zespół pochodzą z końca XIX wieku, i zostały przekazane przez najstarszych mieszkańców ziemi trzebińskiej i chrzanowskiej. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory współczesne, do których słowa i muzyka zostały opracowane przez członków zespołu.
Zespół „Płocanki" jest stałym uczestnikiem ogólnopolskich przeglądów odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej - słynne „Sabałowe Bajania" i „Złoty Kłoś" w Zebrzydowicach Śląskich. Zespół dwukrotnie gościł na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy Trzebinia oraz uczestniczy w licznych konkursach i przeglądach muzycznych powiatu chrzanowskiego. Prezentował również miejscowy folklor przed obcokrajowcami z Niemiec, Danii, Francji i Mongolii. Zespół „Płocanki" w swojej dwudziestoletniej działalności osiągnął czołowe miejsca, zdobył wiele zaszczytów i wyróżnień.
Ważniejsze osiągnięcia w ostatnim 5-leciu to:
• I miejsce - Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2005 roku w Płokach
• I Miejsce , Duża Spinka Góralska w 2005 roku - XXXIX „Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej
• I Miejsce i nagroda główna „Krakowski Wianek" w 2007 roku- XXVI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej.
• I Miejsce w 2007 roku w XLI „Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej
• II Miejsce w 2008 roku w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zloty Kłos" Zebrzydowice Śląskie.
• II Miejsce w 2008 roku - Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej
• I Miejsce w 2008 roku w II Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym Regionu Małopolski „Pawie Pióro" w Trzebini
• I Miejsce oraz wyróżnienie dla kierownika zespołu Pana Krystiana Palucha w 2009 roku w II Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej"
• I Miejsce w 2009 roku w XVI Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" w Zebrzydowicach Śląskich
• Krystian Paluch został odznaczony za 50 - lecie pracy artystycznej medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis".
Zespół Folklorystyczny „Płocanki" wykazuje dużą aktywność, kultywuje ludową tradycję i przekazuje kolejnym pokoleniom. W pełni zasługuje na nagrodę artystyczną za swój 20 - letni dorobek.