Około 70 mln euro z UE dodatkowo dla Małopolski

Województwo Małopolskie zakwalifikowało się do puli dodatkowych środków unijnych w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, rozdzielanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W łącznej klasyfikacji nasze województwo zajęło miejsce szóste, co oznacza przyznanie dodatkowych środków w wysokości 39 386 870 euro.

Około 70 mln euro z UE dodatkowo dla Małopolski

Do kwoty tej należy doliczyć środki z dostosowania technicznego i na projekty popowodziowe, co daje łącznie 67,7 mln euro dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rezerwa rozdzielana jest na podstawie wyników poszczególnych regionów w wydatkowaniu funduszy europejskich.
- Z analizy danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że Małopolska osiągnęła trzeci wynik pod względem dokonywanych płatności i ogólnego poziomu certyfikacji środków. To w gronie dużych województw najlepszy wynik - podkreśla marszałek Małopolski Marek Sowa.
Zgodnie z pełnym zestawieniem dotyczącym pozycji poszczególnych województw w ramach kryteriów podziału Krajowej Rezerwy Wykonania, wykonanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wyniki Małopolski przedstawiają się następująco:
a) według kryterium wykorzystania środków wspólnotowych (wielkości środków UE we wnioskach o płatność odniesionej do całości alokacji) Małopolska osiągnęła poziom 31,16%, czyli 3. wynik
w kraju po województwach opolskim i lubuskim;
b) według kryterium kontraktacji (poziomu zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w ramach prolizbońskich obszarów wsparcia) w Małopolsce poziom zakontraktowanych środków wyniósł:
-114,58% w obszarze energia, co daje Małopolsce 1. miejsce,
-92,38% w obszarze transport (8. miejsce);
-57,09% w obszarze badania i rozwój technologiczny, innowacje przedsiębiorczość, (12. miejsce w tej kategorii),
-39,76% w obszarze społeczeństwo informacyjne (13. miejsce);
-52,09% w obszarze ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (14. miejsce).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zastrzegło, że dane te mogą się jeszcze zmienić do 9 lutego w zależności od informacji o certyfikacji wydatków z poszczególnych programów od Instytucji Certyfikującej.

 

 

 Żródło.Biuro Prasowe UMWM, PAP