Będzie dodatkowa karetka?

Od 1 lipca chrzanowskie pogotowie ratunkowe będzie obsługiwało także gminę Alwernia. Starosta walczy o dodatkową karetkę.

 

Adam Potocki nie zgadza się na przesunięcie karetki ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do podstacji w Babicach. Chce przesunięcia zespołu ratownictwa medycznego z krakowskiego pogotowia, które dotychczas zajmowało się pacjentami z gminy Alwernia.
Początkiem stycznia wojewoda Stanisław Kracik poinformował starostę chrzanowskiego, że planowane jest przesunięcie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) z chrzanowskiego szpitala do Trzebini. Nowe miejsce stacjonowania zaproponowano po przeprowadzeniu analizy organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Planowane zmiany mają być wprowadzone 1 lipca po zatwierdzeniu ich przez ministra zdrowia.
Pogotowie ratunkowe w Chrzanowie obsługuje obecnie gminy Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia z wyłączeniem gminy Alwernia. Starosta uznał więc, że większą potrzebą jest zlokalizowanie podstacji w gminie Babice niż w gminie Trzebinia. Objęłaby ona swym zasięgiem sąsiednie gminy Libiąż i Alwernia, która dotychczas była obsługiwana przez podstację w Krzeszowicach.
Powiat zaznacza jednak, że w przypadku włączenia całego obszaru gminy Alwernia do rejonu obsługiwanego przez chrzanowskie pogotowie bezwzględnie potrzebny będzie czwarty ZRM.
- Przejęcie obsługi wymaga przesunięcia jednej karetki ze struktury organizacyjnej krakowskiego pogotowia ratunkowego do jego chrzanowskiego odpowiednika. W innym razie zwiększony obszar działania naszego pogotowia z dwoma zespołami ratownictwa medycznego będzie skutkować wydłużeniem czasu dojazdu do miejsca zdarzenia w gminie Alwernia - przestrzega starosta Adam Potocki.
Starosta zaproponował wojewodzie spotkanie w tej sprawie.
(KR)