Nie tylko na dokarmianie

Blisko 1,2 mln zł ma w tym roku do rozdysponowania wydział ochrony środowiska starostwa w ramach środków z budżetu powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- To o 800 tys. zł mniej niż przed rokiem - zaznacza Wiesław Domin, dyrektor wydziału ochrony środowiska.

Nie tylko na dokarmianie

W ramach środków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dofinansowane zostanie m.in. zimowisko dla wychowanków Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie (na zdjęciu).

 

Większe kwoty zostaną przeznaczone m.in. na termomodernizację budynków oświatowych (464 tys. zł) oraz remonty i odwodnienia dróg powiatowych (400 tys. zł). Na wywóz odpadów azbestowych gmina Alwernia i gmina Babice otrzymają po 15 tys. zł. Na zmianę struktury zarybienia w celu zachowania rodzimych gatunków ryb dofinansowanie otrzymają wszystkie koła wędkarskie, a na zimowe dokarmianie zwierzyny i reintrodukcję kuropatwy i bażanta na tereny obwodów łowieckich pieniądze dostaną koła łowieckie działające w powiecie chrzanowskim.
Wśród innych wydatków w ramach środków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są m.in. utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych, termomodernizacja budynku PSP, wycinka drzew z pasa drogowego, wyjazd na zimowisko dzieci z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i i Rodziny, utrzymanie zieleni na gruntach administrowanych przez starostwo, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracji, obóz edukacyjny Pomocna dłoń, zawody wędkarskie i turniej wiedzy pożarniczej.
(KR)