Mniej pieniędzy z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie otrzymało informację o wysokości przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznana kwota jest o ponad 260 tys. zł niższa niż w ubiegłym roku.

Mniej pieniędzy z PFRON

W 2010 roku powiatowi chrzanowskiemu przyznano 2.351.786 zł, w tym 1.415.051 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej. W 2011 roku Chrzanów ma otrzymać 2.091.502 zł, w tym 1.405.620 zł na WTZ-y.
Pozostała kwota, czyli 685.882 zł zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, zakup przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, sport, kultura, rekreacja, turystyka) oraz rehabilitację zawodową, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie (szkolenia, staże, tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej).
Podziału środków, które zostaną przekazane PCPR-owi na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dokona w drodze uchwały Rada Powiatu na sesji 30 marca.
(KR)