Będzie gimnazjum dla dorosłych

Powiat zamierza utworzyć jeden oddział klasy trzeciej gimnazjum dla dorosłych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie. Będą do niego uczęszczać pełnoletni uczniowie, którzy ukończyli klasę II gimnazjum dla młodzieży, ale z różnych przyczyn nie mieli możliwości kontynuowania nauki w klasie III. Oddział będzie liczył maksymalnie 25 osób.

 

 

- Przepisy oświatowe dopuszczają takie rozwiązanie, ale powiat musi zawrzeć stosowne porozumienie z gminą Chrzanów, której zadaniem własnym jest prowadzenie gimnazjum - podkreśla Jerzy Fraś, dyrektor wydziału edukacji starostwa.
Organem prowadzącym gimnazjum będzie powiat chrzanowski. Zabiega o to dyrektorka liceum dla dorosłych.
- Od kilku lat zgłaszają się do nas osoby, które chcą podjąć naukę w liceum nie mając ukończonej szkoły gimnazjalnej. Dorośli mają ograniczone możliwości uzupełnienia tego wykształcenia, dlatego chcemy wyjść naprzeciw im potrzebom i dać szansę ukończenia gimnazjum, a tym samym pozyskać nowych słuchaczy liceum - uzasadnia Lucyna Kozub-Jentys, dyrektor ZSOD w Chrzanowie.
Gimnazjaliści będą się uczyć języków, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii i informatyki.
(KR)