Powiat chrzanowski będzie partycypował w kosztach remontu promu

Lada dzień samorządowcy powiatów chrzanowskiego i wadowickiego podpiszą umowę na współfinansowanie przywrócenia przeprawy promowej na Wiśle w Podłężu (gmina Alwernia). Inwestorem zadania będzie powiat wadowicki.

 

Powiat chrzanowski będzie partycypował w kosztach remontu promu

Porozumienie mają zawrzeć: starosta wadowicki Jacek Jończyk i zastępca Marta Królik, starosta chrzanowski Adam Potocki i zastępca Maria Siuda, burmistrz Alwerni Jan Rychlik i wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
Inwestor - powiat wadowicki - zobowiąże się do wyboru wykonawcy robót objętych umową i sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Szacunkowy koszt przywrócenia przeprawy promowej wynosi 233 tys. zł brutto.
Strony będą partycypować w kosztach remontu promu wraz z urządzenia brzegowymi oraz wyposażenia promu. Powiat chrzanowski deklaruje przekazać na ten cel nie więcej niż 30 tys. zł, a gmina Alwernia nie więcej niż 15 tys. zł .Projekt umowy przewiduje zakończenie remontu promu do 30 czerwca 2011 roku.
(KR)