Podnoszą jakość kształcenia zawodowego

Doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny, dodatkowe zajęcia dla uczniów i konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie planowania kariery przewiduje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", który w powiecie chrzanowskim realizowany jest od stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku.

 

Podnoszą jakość kształcenia zawodowego

Katarzyna Łobejko, koordynator projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
 

W projekcie bierze udział Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Zespól Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespół Szkół w Libiążu i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w co najmniej jednej formie wsparcia.
- W większości przypadków uczeń zainteresowany ofertą w ramach projektu będzie mógł dokonać wyboru dwóch rodzajów zajęć: z zakresu zajęć branżowych wykorzystujących w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania oraz z zakresu kompetencji kluczowych (języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej, nauki matematyczno-przyrodnicze, wykorzystywanie technologii informatycznych w kształceniu zawodowym). Dodatkowo przewidziano grupowe i indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie planowania kariery - wyjaśnia Katarzyna Łobejko, koordynator projektu.
Jednym z kluczowych elementów projektu jest doposażenie szkól w sprzęt techno-dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10 proc. wartości projektu).
- Łączna kwota dla powiatu chrzanowskiego w ramach cross-financingu wynosi 376 719 zł - dodaje Katarzyna Łobejko.
Partnerski projekt województwa małopolskiego pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowany jest w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa wizerunku tej sfery edukacji.
Wsparciem objęto 37.670 beneficjentów, w tym 893 z powiatu chrzanowskiego.
(KR)

 

Skąd pieniądze na projekt?
Łączna kwota projektu dla powiatu chrzanowskiego wynosi 3 858 765 zł, w tym 3 366 772 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a 491 992 zł z powiatu chrzanowskiego.