Chrzanowskie liceum ma 100 lat

Na 24 września zaplanowano obchody z okazji 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie. Organizatorzy proszą o pomoc w gromadzeniu informacji o wybitnych absolwentach, wspomnień, fotografii z życia szkoły (z dokładnym opisem oraz datą wykonania) oraz pamiątek ważnych wydarzeń w historii szkoły.

 

Chrzanowskie liceum ma 100 lat

 Bożena Bierca, dyrektor I LO w Chrzanowie

 

- Pod adresem www.forum.1lo.pl utworzyliśmy forum, na którym absolwenci, uczniowie i grono pedagogiczne mogą dzielić się wspomnieniami i potwierdzić swój udział w uroczystościach - mówi Bożena Bierca, dyrektor I LO w Chrzanowie.
Komitet organizacyjny będzie wdzięczny za każdą pomoc, także finansową. Darowizny można wpłacać na konto BS O/Chrzanów nr rachunku 91 8444 0008 0000 0080 5487 0007.
Kontakt telefoniczny pod nr: 32 623 27 48.
(KR)

 

Program uroczystości 24 września
godz. 8.00-8.30 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie I LO w holu wejściowym szkoły
godz. 8.30-9.00 - przejście do kościoła św. Mikołaja
godz. 9.00-10.00 - msza święta w kościele św. Mikołaja w intencji wszystkich profesorów, uczniów i absolwentów, poświęcenie sztandaru I LO
godz. 10.30-12.30 - uroczysta akademia i koncert absolwentów (rynek)
godz. 12.30-13.00- przejście do budynku I LO, otwarcie wystawy filatelistycznej, zwiedzanie szkoły, spotkanie absolwentów