Z wielkim żalem żegnamy ŚP Elżbietę Kurek

Z wielkim żalem żegnamy ŚP Elżbietę Kurek Wieloletniego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trzebini.

Z wielkim żalem żegnamy ŚP Elżbietę Kurek

Jednocześnie pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej, Jej Bliskim i Współpracownikom.

Rada Powiatu Chrzanowskiego                                                                          Zarząd Powiatu w Chrzanowie

 

Elżbieta Kurek zmarła 29 marca w wieku 57 lat. 

Urodziła się 22 czerwca 1954 r. w Pobiednie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie (specjalność pedagogika opiekuńcza) i studia podyplomowe z zakresu kierowania i zarządzania szkołą. W okresie 1.09.1977-31.08.1978 pracowała jako pedagog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lesku. Od 1.09.1979 do 31.08.1987 roku prowadziła świetlicę w Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini. Od 1.09.1987 do 31.08.1991 była pedagogiem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Trzebini, którym kierowała od września 1991 roku do 2011 roku.

„ (…) Pani Dyrektor Elżbieta Kurek wyróżnia się umiejętnością budowania atmosfery sprzyjającej spokojnej i efektywnej pracy. Cieszy się opinią kompetentnego, sprawiedliwego i życzliwego przełożonego (…)” – napisano w karcie oceny pracy Elżbiety Kurek.

Ocena wystawił Małopolski Kurator Oświaty w 2008 roku.

 

Fot. Elżbieta Kurek (1954-2011)