Nowe pracownie w PCKU

1 kwietnia uroczyście podsumowano projekt „Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3 – poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń” zrealizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Nowe pracownie w PCKU

Podczas piątkowego spotkania dyrektor PCKU Małgorzata Bigaj zaprezentowała ofertę szkoły, a potem dokonano symbolicznego otwarcia nowych pracowni zawodu.

- Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie nowoczesnej placówki kształcenia ustawicznego, wyposażonej w sprzęt najnowszej generacji oraz program dostosowany do aktualnych wymogów lokalnego rynku pracy – mówi starosta Adam Potocki.

Projekt realizowany był od lutego 2009 roku do grudnia 2010 roku. Składał się z dwóch etapów. W pierwszym dokonano adaptacji sali gimnastycznej na salę audiowizualną wraz z zapleczem technicznym, w drugim wyposażono w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia pracownie praktycznej nauki zawodu (kosmetyczną, fryzjerską, manicure, nowoczesnych technik biurowych oraz budownictwa). Zajęcia w PCKU są bezpłatne.

W budynku PCKU zlokalizowano także Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach MRPO starosta mówił o planach zagospodarowania terenu przy PCKU. Mają tam powstać: parking, amfiteatr i ławki, a ogrodzenie zostanie przebudowane.

 

 

MRPO w liczbach:

1 366 853, 24 zł – całkowita wartość projektu

443 791,58 zł – wartość dofinansowania

190 196,39 zł – wartość wkładu własnego powiatu

732 865,27 zł – wartość wydatków niekwalifikowanych (także wkład własny powiatu)