Więcej z PFRON-u

W maju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie otrzymało informację o przyznanych dla Powiatu Chrzanowskiego dodatkowych środkach w wysokości  301.244 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową.

Przyznana kwota, po dokonaniu podziału przez Radę Powiatu, zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, zakup przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, sport, kultura, rekreacja, turystyka) oraz rehabilitację zawodową, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie (szkolenia, staże, tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej).
Pierwotnie chrzanowski PCPR otrzymał z PFRON-u na realizację tych zadań 2.091.502 zł, w tym 1.405.620 zł na warsztaty terapii zajęciowej.

(KR)