Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Leszek Kowalski przewodniczącym Rady Pożytku

27 czerwca wybrano zarząd Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Będzie jej przewodniczył Leszek Kowalski, członek zarządu powiatu.

Leszek Kowalski przewodniczącym Rady Pożytku

Podczas pierwszego posiedzenia  w starostwie członkowie Rady Pożytku spotkali się ze starostą Adamem Potockim i dyrektorem wydziału promocji i funduszy pozabudżetowych Joanną Wątrobą

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 27 czerwca w chrzanowskim starostwie. W zebraniu uczestniczyło sześciu członków. W jawnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Leszka Kowalskiego (członek zarządu powiatu) i wiceprzewodniczącego Klemensa Hołownię ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Libiążu. Sekretarzem Rady została Katarzyna Szarzyńska.

Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie trwa 2 lata.

Do zadań Rady w szczególności należy:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( wyszczególnionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.))

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 powyższej ustawy

- udzielanie pomocy oraz wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym ich zlecania do realizacji przez organizacje oraz rekomendowanych standardów realizacji tych zadań.

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

Leszek Kowalski (przewodniczący), Klemens Hołownia (wiceprzewodniczący), Katarzyna Szarzyńska (sekretarz) oraz członkowie: Artur Linczowski, Krzysztof Kasperek, Edward Kopeć, Stanisław Lelito, Dominik Rodziewicz i Piotr Świstak.